Image Alt

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu internet sitesi yoluyla Wish More Hotel İstanbul’a iletilen kişisel bilgiler sadece aşağıda özetlenen şekilde kullanılır.

Giriş

Wish More Hotel İstanbul ile tüm etkileşimlerinizde benzersiz bir müşteri hizmeti deneyimi sunma konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek amacıyla sizin kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız. Bu anlayışın bir parçası olarak, topladığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmekteyiz.

Müşterilerimizden veya birlikte iş yaptığımız kişilerden biri olarak, kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası doğrultusunda topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi biliyor ve kabul ediyorsunuz.

Toplanan Kişisel Bilgi Tipleri

Bu Gizlilik Politikasına konu edilen “kişisel bilgi” terimi, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgilerdir. İşlediğimiz kişisel bilgi tipleri şunları içermektedir:

•Adınız, cinsiyetiniz, kişisel ve iş irtibat detaylarınız, adresleriniz, iş unvanınız, doğum yeri ve tarihiniz, fotoğrafınız, milliyetiniz, pasaport ve vize bilgileriniz;
•Müşteri kalış bilgileri, kaldığınız oteller dahil, varış ve çıkış tarihi, kullandığınız eşya ve hizmetler, yapılan özel talepler, hizmet tercihleriniz hakkındaki gözlemler (oda ve tatil tercihleri dahil),
• Çevrilen telefon numaraları, alınan fakslar, mesajlar ve telefon mesajları;
• Kredi kartı bilgileriniz, hesap bilgileriniz ile seyahat kartlarınız;
• Özel talepleri yerine getirmek üzere gerekli herhangi bir bilgi (örn., özel konaklama veya hizmet satın alınmasını gerektiren sağlık şartları);
• Pazarlama tercihlerinize yönelik olarak araştırmalarda, promosyon tekliflerinde veya üçüncü tarafların ya da bizim internet sitemize veya uygulamalarımıza sağladığınız bilgi, geri bildirim veya içerik;
•Kurumsal hesapların çalışanları, tedarikçiler ve iş yaptığımız diğer bireylere (örn. seyahat acenteleri veya toplantı ve etkinlik planlayıcılar vb) ilişkin irtibat bilgileri ve diğer ilgili detaylar
• Sınırlı durumlarda, müşterilerin kredisi ile ilgili bilgiler.

İşlediğimiz kişisel bilgilerin çoğu, sizin veya sizin adınıza hareket eden bir kişinin bize bilerek verdiği bilgidir. Ancak, diğer durumlarda, sizin bize verdiğiniz bilgiye veya sizinle olan etkileşimlerimiz süresince veyahut üçüncü bir taraftan sizin hakkınızda edinilen kişisel bilgilere dayalı olarak elde edebildiğimiz kişisel bilgileri işlemekteyiz. Bu Politika, üçüncü bir tarafın gizlilik politikası tarafından özel olarak kapsanmadığı sürece, sizin hakkınızda üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler için de geçerlidir.

Bu Politika’yı kabul ettiğinizde, yerel yasaların gerektirdiği ölçüde, Wish More Hotel İstanbul’a verdiğiniz ve Kişisel Bilgi olarak veya finansal bilgi olarak değerlendirilen kişisel bilgilerinizin işlenmesine açıkça ve yazılı olarak izin verirsiniz. Yasaların gerektirdiği bilgilerin dışında, Wish More Hotel İstanbul’a Kişisel Bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz ve bilgi vermemeyi tercih etmeniz durumunda, bu sizin Wish More Hotel İstanbul’dan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almanıza engel değildir.

Gizlilik Politikasının Uygulanması

Bu Politika, müşterilerin ve iş yaptığımız veya bizi ziyaret eden diğer bireylerin kişisel bilgileri ile herhangi bir suretteki sözlü, elektronik veya yazılı kişisel bilgilerin kullanımında uygulanır.

Wish More Hotel İstanbul bu verileri aşağıdaki amaçlar için kullanır:

• Basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek için.
• E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek için.
• Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek.
• Rezervasyon istekleri işlemek ve hesabınızı yönetmek için.
• İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak için ve web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak amacıyla.

Wish More Hotel İstanbul’a hizmet sağlayan ajansların veya yüklenicilerin, söz konusu bilgileri gizli tutmaları gerekmektedir ve Wish More Hotel İstanbul için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine getirmek dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

Wish More Hotel İstanbul Gizlilik Politikası

Ziyaret ettiğiniz web sitesi, Wish More Hotel İstanbul’a ait olup Wish More Hotel İstanbul tarafından işletilmektedir.

Wish More Hotel İstanbul, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu Gizlilik Politikası, Wish More Hotel İstanbul tarafından bu web sitesinde toplanan bilgi türlerini ve bunları nasıl kullanıp koruduğumuzu ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu politika aynı zamanda sizlere web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda “Kişisel Bilgilerinizin” toplanmasını istemediğiniz takdirde ne yapmanız gerektiğini ve bize sağlamış olduğunuz bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaktadır. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerlidir. Örneğin, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde sponsorluğunu yapabileceğimiz veya katılımda bulunabileceğimiz manşetler, reklamlar veya tanıtımlar için geçerli değildir.

Bu Gizlilik Politikası Açısından İzniniz

Tarafımıza Kişisel Bilgi verdiğinizde, Gizlilik Politikasının şartları doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş oluyorsunuz.

Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu politikadaki şartlar konusunda mutabık değilseniz, lütfen bu sitede Kişisel Bilgilerinizi belirtmeyiniz.

Bu sitede Kişisel Bilgi belirtmemeyi seçtiğiniz durumda, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi rezervasyon yapmak, iş başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-bildirimlerde bulunmak veya bize elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan yararlanamayacaksınız.

Bilgileriniz Nasıl Kullanılmaktadır

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, kişisel bilgilerinizin ilgili kısımlarını aşağıdakileri gerçekleştirmek amacıyla toplayabilir, kullanabilir ve ifşa edebiliriz:

• Otel konaklamaları ile diğer eşya ve hizmetleri temin etmek ve ödemesini almak;
• Size daha iyi veya daha kişiselleştirilmiş bir hizmet düzeyi sağlamak
• Üçüncü bir taraftan alınan hizmetler (restoran veya ulaşım hizmet sağlayıcıları gibi) dahil olmak üzere bilgi ve hizmet taleplerinize cevap vermek;
• Piyasa araştırması, müşteri memnuniyeti ve kalite güvencesi anketlerinin yapılması ile direkt pazarlama ve satış promosyonlarının gerçekleştirilmesi;
• Müşterilerin, personelin ve diğer ziyaretçilerin emniyet ve güvenliğini sağlamak;
• Genel kayıt tutma işlemini yönetmek;
• Yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak;
• Yeni ürün ve hizmetleri test etmek ve değerlendirmek;

Gerekli oldukları sürece Wish More Hotel İstanbul kişisel bilgilerinizi kullanır ve muhafaza eder.

Bu web sitesinde Kişisel Bilgilerinizi kullandığınızda, bu tür bir bilgiyi, yalnızca toplanıldığı özel amaç doğrultusunda kullanılır. (örneğin, sizi haber bülten üyeliğine sokmak veya size yapmış olduğunuz rezervasyonunu onayı için elektronik posta göndermek amacıyla). Bu bilgiler ayrıca, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi ve/veya promosyon duyurusu göndermek amacıyla da tarafımızca kullanılabilir. Söz konusu bilgileri, size ürünleri/hizmetleri ile ilgili bilgi ve/veya teklif göndermek isteyebilecek tarafımızca dikkatle seçilmiş şirketlerle paylaşabilir veya bu şirketlere iletebiliriz. Bununla birlikte, istediğiniz zaman, bu tür bir iletişimden vazgeçebilirsiniz.

Bazen Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere web sitelerimizde topladığımız verileri işlemesi veya analiz etmesi için üçüncü şahısları devreye sokabiliriz. Ayrıca bizden bir ürün veya hizmet sipariş ettiğiniz takdirde, tarafınıza ait Kişisel Bilgileri, söz konusu ürünün veya hizmetin teslimini sağlamak üzere tedarikçi firmalarla veya üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz.

Son olarak, Kişisel Bilgilerinizi, yasalar, arama emri, mahkeme celbi veya mahkeme emri ile gerekli olduğu takdirde ifşa edebileceğimizi bildiririz.

Bizi Ziyaret Ettiğinizde Topladığımız Bilgiler

Kim Olduğunuzu Açıklamadan Gezinebilirsiniz

İnternet sitelerimizi her zaman oturum açmadan veya kim olduğunuzu açıklamadan ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım Bilgisi

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bu siteleri nasıl kullandığınız hakkında veri toplarız. Bu tür bilgilerin arasında İnternette gezinirken her defasında otomatik olarak bilgisayarınıza atanan Internet Protokolü adresi, ziyareti gerçekleştirdiğiniz gün ve saat, eriştiğiniz sayfalar ve her bir sayfada geçirdiğiniz süre, İnternet tarayıcınızın tipi, cihazınızın işletim sistemi ve internet sitemizi ziyaret etmeden önce ve ettikten sonra ziyaret ettiğiniz herhangi bir internet sitesinin URL’si yer alır. Kullanıcı profili oluşturmadığınız sürece bu bilgiler birey olarak size bağlanmaz, ancak kullanılan cihazın kayıtlarını tutabiliriz.

Tanımlama Bilgisi Teknolojisi (Çerezler) ve Diğer Benzer Teknolojiler

Tanımlama bilgisi teknolojisini kendi internet sitelerimizde, internet sitelerimizin işlevselliğini değerlendirmemize ve iyileştirmemize izin vermesi için kullanırız. Tanımlama bilgilerinin (çerezler) yalnızca kendileri kimliğinizi ortaya çıkarmak için kullanılamaz. Sizin tarayıcınızı internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sunucularımıza tanımlarlar, ancak sizi değil. Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, bunları kendi Internet tarayıcınız üzerindeki ayarları ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Ancak, engellerseniz, internet sitelerimizin, bir kullanıcı profili oluşturma ile bağlantılı özelliklerin ayarlanması dahil olmak üzere bu özelliklerin hiçbirini kullanılamaz.

Sosyal Medya

İnternet sitelerimiz üçüncü taraf sosyal medya platformlarını internet sitelerimize entegre edecek eklentiler ve diğer özellikler içeriyor olabilir. Bunları manuel olarak devreye sokabileceksiniz. Bunu yapmanız halinde bu platformları yöneten üçüncü taraflar sizi tanıyabilir, söz konusu internet sitesini nasıl kullandığınızı belirleyebilir ve bu bilgileri sosyal medya profilinize bağlayarak saklayabilir. Bu eklentileri ve diğer özellikleri devreye sokmanız halinde, riski kabul etmiş olacaksınız.

Bir Kullanıcı Profili Oluşturma

Diğer özelliklerin yanı sıra, çevrimiçi işlemlerinizi kolaylaştırmak ve internet sitelerimizdeki deneyiminizi ilgilerinize uygun hale getirmek için internet sayfamızda bir kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu size daha uygun tavsiyelerde bulunmamızı sağlar. Kullanıcı profilinde verdiğiniz bilgiyi, kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından idame edilen veri tabanlarını sürdürmek üzere uygulanabilir olduğu şekliyle kullanabiliriz. Bir kullanıcı profili oluşturarak, verdiğiniz kişisel bilgileri bu maksatlar doğrultusunda kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı profilinizi sonradan silmeyi seçmeniz durumunda, kayıt tutma ve kalite güvence maksatları doğrultusunda kullanıcı profilinizde mevcut önceden sizin tarafınızdan verilmiş olan herhangi bir kişisel bilgiyi (yasa gereğince silmek veya kişisel bilgilerinizi işleme ya da kullanmayı durdurmak zorunda kalmadığımız takdirde) kullanma hakkını saklı tutmaktayız. Bir kullanıcı profili oluşturmayı seçmeseniz bile, internet sitelerimizi hizmetleri aramak ve satın almak üzere kullanabilirsiniz.

Reşit Olmayan Çocuklar

İnternet sitelerimizde çocuklar tarafından satın alınabilecek ürünler veya hizmetler satmıyoruz ve çocuklardan bilerek kişisel bilgi istemiyor veya toplamıyoruz. 18 yaşın altında iseniz (veya internet sitelerimize ulaştığınız yargı alanı dahilindeki kanunlar karşısında reşit değilseniz), internet sitelerimizi bir ebeveyn veya veli ile birlikte kullanabilirsiniz.

Hedeflenen Reklamcılık Anlayışı

Yasaların izin verdiği ölçüde, size ilginç ve kullanışlı bulacağınızı düşündüğümüz reklamları göstermek için diğer şirketlerle birlikte çalışabiliriz. Kendi internet sitemiz veya uygulamamızda gösterilen reklamlar veya diğer şirketlerin internet sitelerinde gösterilen reklamlarımız bu kapsamdadır. Gördüğünüz reklamlar, tarafımızdan veya üçüncü taraflarca toplanan bilgileri ve/veya internet sitemizde veya üçüncü taraf internet sitelerindeki faaliyetlerinizi esas alıyor olabilir.

Veri Güvenliği

Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaktayız. Tüm teşhis edilebilir kişisel bilgiler, izinsiz erişimi, değiştirmeyi veya kötüye kullanmayı önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.

Wish More Hotel İstanbul’a hizmet sağlayan ajansların veya yüklenicilerin, söz konusu bilgileri gizli tutmaları gerekmektedir ve Wish More Hotel İstanbul için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine getirmek dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

Politikamızdaki Değişiklikler

Wish More Hotel İstanbul’un, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır. Herhangi bir yeni politikayı burada ilan edeceğiz ve sürekli haberdar olmak istiyorsanız bu alanı sık sık ziyaret etmenizi istemekteyiz.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek, veya Gizlilik Politikasının ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz, www.wishmore.com.tr adresine yazın. Wish More Hotel İstanbul bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır.

Aynı şekilde Wish More Hotel İstanbul, web sitelerimiz ile ilgili gizliliğinizi korumayı taahhüt etmektedir. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız, görüşleriniz veya kaygılarınız için bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyin.